O nás

Firma Stavby Bareš s.r.o. vznikla na jaře /7.3.2012/ roku 2012 jako důsledek mého 20-ti letého podnikání na živnostenský list v oboru Provádění staveb jejich změn a odstraňování. Ve stavebnictví se pohybuji od svých 15-ti let kdy jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu stavební, po té jsem pracoval jako projektant později rozpočtář a nakonec jako stavbyvedoucí. O živnostenský list jsem si požádal v roce 1992 , nejprve jsem pracoval v souběhu se zaměstnáním a později již jako OSVČ.

Autorizaci v oboru Pozemní stavby jsem získal v roce 1997  a jsem zapsán v seznamu autorizovaných osob pod číslem ČKAIT 0005353.Plátce DPH jsem od roku 1998.

Nově vzniklá společnost svou velikostí spadá do kategorie malého a středního podnikání, toto nám umožňuje jednat s našimi zákazníky osobně a věnovat se jím s náležitou péčí. Dokážeme operativně řešit i atypické a nestandardní požadavky a jednání se zákazníkem vždy vede majitel firmy. Z důvodu velkého důrazu na kvalitu díla provádíme maximálně jednu kompletní stavbu ročně. Jako majitel jsem na stavbě přítomen skoro každý den a dohlížím na kvalitu prováděné práce.